Opleiding op maat

We organiseren opleidingen op maat van verschillende doelgroepen. Dit kan gaan over een praktische opleiding voor het technisch personeel die de controlemetingen moeten uitvoeren tot begeleiding van de directie indien er een nieuw gebouw wordt gepland. Het doel van onze opleidingen bestaat erin dat u na de opleiding zelfstandig aan de slag kan om de risico’s op Legionellabesmetting tot een minimum te reduceren.

 

Doelgroepen:

Preventie-adviseurs die meerdere publiek toegankelijke gebouwen onder hun beheer hebben.

Technisch personeel die het dagelijks Legionallabeheer moeten uitvoeren.

Sanitair installateurs die regelmatig werken uitvoeren in woonzorgcentra, ziekenhuizen, scholen …

Wat kunnen we voor u betekenen..

  • De opmaak van een nieuw Legionellabeheersplan of update van het bestaande beheersplan.
  • Het opvolgen van uw jaarlijkse staalnames en eerstelijnsadvies bij een besmetting.
  • Begeleiding bij de desinfectie van besmette sanitaire systemen of de plaatsing van permanente desinfectiesystemen.
  • Opleidingen op maat voor personeel of management.


Neem vrijblijvend contact op met PQ-Consult!